INDICATORI DE CALITATE ADMINISTRATIVI

AFERENTI SERVICIULUI DE INTERNET

Trimestrul IV 2012

Conform Deciziei ANCOM nr.1201/2011, mai jos gasiti detalii privin indicatorii de calitate a serviciilor de internet masurati de NEXT START in perioada 01 octombrie–31decembrie 2012:

1.Termenul de furnizarea serviciilor de internet (instalare si activare a conexiunilor de internet)

A)Procentajul conexiunilor activatein termenul contractual (48 h conform art.2.1.1 din Anexa Internet art.2.1) : 58%

Detalii:

Total 131 instalari internet perioada 01.10.2012-31.12.2012 , din care

76 activari in 48 h

55 activari in > de 48 h

58% au fost finalizate in termenul de 48 h

B)Durata in care se incadreaza 45% din cele mai rapide activari: 12 h

C)Durata in care se incadreaza 33% din cele mai rapide activari: 24 h

2.Termenul de remediere a defectiunilo raparute la serviciul de internet In contractul cu clientii termenul de remediere a defectiunilor serviciilor de internet este de 24 h.

A)Procentajul defectiunilor remediate in termenul de remediere prevazut in contract:

98,6%

Detalii:Total

186 programari pentru defectiuni internet perioada 01.10.2012–31.12.2012, din care:

156 remediate in 24 h

30remediate in > 24 h

83.7%remediate in 24 h

B)Durata in care se incadreaza 80% din cele mai rapide remedieri: 1 h

C)Durata in care se incadreaza 95% din cele mai rapide remedieri: 8 h

3.Termenul de solutionarea reclamatiilor

Termenul de solutionare a reclamatiilor (altele decat cele privind defectiuni ale serviciului de internet) este de 30 de zile calendaristice

A)Procentajul reclamatiilor solutionate in termenul prevazut in contract: 99.5%

B)Durata in care se incadreaza 80% din cele mai rapide solutionari: 5 zile

C)Durata in care se incadreaza 95% din cele mai rapide solutionari: 10 zile

D)Frecventa reclamatiilor

Se calculeaza raportul dintre numarul total de reclamatii inregistrate

in perioada de raportare, indiferent de obiectul reclamatiei (dar referitoare numai la serviciul de internet) / numar total clienti de internet.

2,9%

E)Frecventa reclamatiilor referitoare la defectiuni

ale serviciului de internet – se calculeaza raportul dintre numarul total de reclamatii referitoare la defectiuni / deranjamente care au fost

inregistratein perioada de raportare / numar total clienti de internet.

0,8%

F)Frecventa reclamatiilor referitoare la facturare (billing)

Se calculeaza raportul dintre numarul total de reclamatii privind facturarea (clientilor care au si serviciul de internet) care au fost inregistrate in perioada de raportare / numar total de facturi emise in perioada de raportare.

0,3%